วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

15-16 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพึ่งพาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น