วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

19-21 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้าและชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น